Ogłoszenia - listopad 2018 - BIEDRONKI Drukuj
Wpisany przez Rada Rodziców   
wtorek, 06 listopada 2018 21:07

1. Mój dom
2. Urządzenia domowe dawniej i dziś
3. Moje prawa i obowiązki
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo

- Rozwijanie orientacji geometrycznej
- Rozwijanie spostrzegania wzrokowego
- Rozwijanie mowy i myślenia
- Kształtowanie koncentracji uwagi
- Rozwijanie empatii
- Kształtowanie poczucia rytmu
- Rozwijanie umiejętności wokalnych
- Rozwijanie sprawność ruchowej
- Rozwijanie sprawności manualnych
- Wzbogacenie słownictwa czynnego dzieci
- Kształtowanie logicznego myślenia
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Rozwijanie umiejętności matematycznych
- Kształtowanie pojęć matematycznych- utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
- Rozwianie wyobraźni przestrzennej
- Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych
- Rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt
- Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków
- Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
- Zachęcanie do rzetelnego wypełnienia swoich obowiązków
- Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych
- Rozwijanie postawy prozdrowotnej
- Wspomaganie rozwoju kompetencji społecznych- uwrażliwienie na potrzeby chorych
- Poznawanie czynników warunkujących zdrowie
- Zapoznanie z różnymi rodzajami domów
- Rozwijanie zainteresowania aranżacją wnętrz
- Poznawanie zawodów: architekta i murarza
- Poznawanie wybranych urządzeń elektrycznych dostępnych w domu
- Zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych

Piosenka pt. „Moja rodzina"

1. Kiedy jest mi smutno mama mnie pocieszy, mocno mnie przytuli, nigdzie się nie spieszy.
Ref: Mama, tata, siostra, brat to jest mój rodzinny świat. Teraz chce powiedzieć Wam: dobrze, że rodzinę mam.
2. Z siostrą albo bratem często się bawimy, rower, piłka, rolki bardzo to lubimy.

Ref: Mama, tata, siostra, brat to jest mój rodzinny świat. Teraz chce powiedzieć Wam: dobrze, że rodzinę mam.

3. Z tatą porozmawiać mogę dnia każdego jest mym przyjacielem i dobrym kolegą.

Ref: Mama, tata, siostra, brat to jest mój rodzinny świat. Teraz chce powiedzieć Wam: dobrze, że rodzinę mam.