Tematyka BIEDRONKI - luty 2018 Drukuj
Wpisany przez Rada Rodziców   
niedziela, 04 lutego 2018 22:45

1. Zimo, baw się z nami
2. Tak mija nam czas
3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

- Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
- Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących podczas zabaw, zwłaszcza w pobliżu tras komunikacyjnych, na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz z powodu spadających sopli lodowych
- Zachęcanie do korzystania z miejsc umożliwiających bezpieczne uprawianie sportów zimowych i w obecności osób dorosłych
- dostrzeganie cykliczności dnia i nocy
- określanie tempa wykonywanych czynności
- dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni
- Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej
- Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu
- Rozwijanie wyobraźni
- Rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się
- Zapoznanie dzieci z pojęciami tj.: planeta, kosmos, Ufo
- Zapoznanie ze środkiem lokomocji - rakietą
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie sprawności manualnej
- umuzykalnienie dzieci
- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
- określanie tempa wykonywanych czynności
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie sprawności plastycznych.