Start Motylki

Tematyka styczeń 2019 - MOTYLKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
wtorek, 15 stycznia 2019 08:34

1. Mijają dni, miesiące, lata...
2. Zima i zwierzęta.
3. Babcia i dziadek.
4. Baśnie, bajki, bajeczki.

- wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia
- poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku
- przypominanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych
- wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków
- rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków zimą
- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych
- nazywanie członków swojej rodziny
- wzbogacenie wiedzy na temat teatru
- budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci
- wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki
- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
- rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych – małych i wielkich
- poznawanie litery: s, n, b, g
- utrwalanie poznanych liter
- utrwalanie nazw figur geometrycznych
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
- wprowadzenie znaków matematycznych: +, =
- kształtowanie pojęcia liczby 8
- posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- kształtowanie umiejętności klasyfikowania
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- rozwijanie rozumowania przyczyno-skutkowego
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnej i plastycznej
- rozwijanie sprawności fizycznej

Piosenka Papużki nierozłączki
1. Znam papużki nierozłączki,
bardzo sympatyczne.
Wciąż trzymają się za rączki,
wyglądają ślicznie.

Ref. Babcia i dziadek, papużki dwie.
Ja blisko przy nich zawsze być chcę.

2. Te papużki nierozłączki,
zawsze o mnie dbają.
Gdy przychodzę to me rączki,
oboje trzymają.

Ref. Babcia i dziadek, papużki dwie.
Ja blisko przy nich zawsze być chcę.

Wiersz „Życzenia dla Babci i Dziadka"
Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa
A w przedszkolu przedszkolaki składają życzenia
Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom- zdrowia, pomyślności
Uśmiechów na co dzień i du....żo radości.

alt

Poprawiony: wtorek, 15 stycznia 2019 08:50
 
Ogłoszenia - listopad 2018 - MOTYLKI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
wtorek, 06 listopada 2018 21:02

1. Mój dom.
2. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
3. Moje prawa i obowiązki.
4. Urządzenia elektryczne.

- przybliżenie wiadomości na temat wybranych zawodów
- utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
- kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby
- kształtowanie właściwych zachowań społecznych
- kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań
- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
- poznanie czynników warunkujących zdrowie: ruch, dieta, higiena
- pogłębianie wiedzy na temat praw dziecka
- zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i obecnie
- zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś
- czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej
- rozpoznawanie liter drukowanych i pisanych – małych i wielkich
- poznawanie litery: t, d, k
- utrwalanie poznanych liter
- utrwalanie nazw figur geometrycznych
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
- kształtowanie pojęcia liczby 5, 0, 6
- posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- kształtowanie umiejętności klasyfikowania
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- rozwijanie rozumowania przyczyno-skutkowego
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnych i plastycznych
- rozwijanie sprawności fizycznej.

Piosenka Magiczne miejsce

1. Marzył kiedyś mi się dom z żelków i karmelków,
a przed domem słodki płot z dropsów i wafelków.
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,
że mój dom prawdziwy jest, a tamten był snem.

Ref.: Teraz wiem, że mój dom to magiczne miejsce.
W każdym kącie, tu i tam bije jego serce.
Tutaj jem, tutaj śpię, tutaj skarby swoje mam.
Tutaj czeka mama, tata, tu nie jestem nigdy sam!

2. Kto by nie chciał królem być, królem lub królewną.
Mieszkać w zamku, złoto mieć i zabawek pełno.
Wolę jednak to, co mam, bo już teraz wiem,
że mój dom prawdziwy jest, a zamek był snem.
Ref.: Teraz wiem...

 
Tematyka MOTYLKI - wrzesień 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
poniedziałek, 10 września 2018 15:32

1. To jestem ja.
2. Moja grupa.
3. Moja droga do przedszkola.
4. Idzie jesień... przez las, park.

- zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy
- rozpoznawanie zapisu swojego imienia
- różnicowanie prawej strony i lewej strony
- opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu
- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych
- poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze
- zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
- poznanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych
- poznanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody
- poznawanie wybranych gatunków grzybów jadalnych i niejadalnych
- rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew
- zapoznanie z figurą geometryczną - kołem
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- rozwijanie umiejętności orientacji w przestrzeni
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- rozwijanie percepcji wzrokowej
- rozwijanie rozumowania przyczyno-skutkowego
- rozwijanie poczucia rytmu
- ilustrowanie muzyki ruchem
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnej i plastycznej
- rozwijanie sprawności fizycznej

Piosenka: Krąg dziecięcych rąk

1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg,
tak dużo innych, dziecięcych rąk
przyjaciół, co uśmiechnięci są,
tak dużo, tak dużo rąk...
Ref.: Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć
i codziennie wesoło bawić się,
szukać przygód tu i tam, w bajki wierzyć też,
bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.
2. Samemu być to bardzo źle,
smutno i z łezką, więc nie, nie, nie!
Muzyka, śmiech i serca w krąg,
tak dużo, tak dużo rąk...
Ref.: Bo tak dobrze...
3. Czy jesteś tu, czy jesteś tam,
mając przyjaciół, nie jesteś sam.
Oni tu obok, tak blisko są,
tak dużo, tak dużo rąk...
Ref.: Bo tak dobrze...

 
Tematyka MOTYLKI - maj 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
wtorek, 08 maja 2018 07:06

1. Mój region, moje państwo, moja Unia.
2. W świecie muzyki.
3. Moi rodzice.
4. Dziecięce przyjaźnie.

- zapoznanie z wybranymi miejscami swojej miejscowości
- poznanie herbu, nazwy Warszawy i jej pochodzenia oraz wybranych zabytków
- zapoznanie z symbolami narodowymi
- poznanie flagi UE oraz nazw krajów, które do niej należą
- poznanie różnych znaczeń słowa dom
- zapoznanie z różnymi rodzajami domów
- poznanie różnych dźwięków – uświadomienie szkodliwości hałasu
- poznanie wybranych instrumentów muzycznych
- stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców
- wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami
- porównywanie warunków życia dzieci na różnych kontynentach
- rozumienie wartości przyjaźni
- tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie
- rozwijanie techniki czytania
- utrwalanie poznanych cyfr
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 10
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
- posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- kształtowanie umiejętności klasyfikowania
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnych i plastycznych
- rozwijanie sprawności fizycznej

 
Tematyka MOTYLKI - kwiecień 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
czwartek, 05 kwietnia 2018 16:20

1. Klub Zdrowego Przedszkolaka – Żywienie na wagę.
2. Wiosna na wsi.
3. Dbamy o Ziemię.
4. W świecie teatru.

- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania się
- zapoznanie z piramidą żywienia
- rozpoznawanie różnych źródeł dymu
- zwiększenie wrażliwości na szkodliwość dymu papierosowego
- ukazywanie znaczenia hodowli zwierząt dla człowieka
- zapoznanie z rodzinami zwierząt; nazywanie rodziców i ich dzieci
- poznanie domów zwierząt żyjących na wiejskim podwórku
- rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie
- uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania
- uświadomienie konieczności dbania o środowisko naturalne
- poznanie wystroju teatru oraz ludzi tam pracujących
- tworzenie sylab z poznanych liter i ich odczytywanie
- czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
- poznawanie litery: f, ż, h
- utrwalanie poznanych liter
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach
- posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi
- kształtowanie umiejętności klasyfikowania
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego
- rozwijanie słuchu fonematycznego
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie poczucia rytmu
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności manualnych i plastycznych
- rozwijanie sprawności fizycznej

Piosenka Na wiejskim podwórku

1. Na podwórku już o świcie
zamieszanie, rwetes, krzyki,
pokłóciły się koguty,
kaczki, gęsi i indyki.
Ref. Kwa, kwa, kwa, kwa, gę, gę, gę, gę!
Gul, gul, gul, gul, kukuryku!
Kwa, kwa, gę, gę, kukuryku!
O co tyle krzyku?
2. Krowa muczy, świnki kwiczą,
piesek szczeka: hau, hau, hau, hau.
Owce beczą, kozy meczą,
w stajni koń rży: ihahaa!
Ref. Kwa, kwa...
3. Gospodyni rano wstała,
daje paszę, ziarno sypie,
więc przez chwilę na podwórku
będzie troszkę, troszkę ciszej.
Ref. Kwa, kwa ...

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 1 z 3

Kalendarz

wrzesień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Logowanie