Biedronki
Start Biedronki

Tematyka BIEDRONKI - maj 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
wtorek, 08 maja 2018 07:08

1. Muzyka jest wszędzie
2. Polska, mój dom
3. Wiosna na łące
4. Święto rodziców

- umuzykalnienie dzieci
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie mowy
- porównywanie liczebności
- rozwijanie wyobraźni
- rozwijanie umiejętności liczenia
- rozwijanie umiejętności szeregowania
- rozwijanie inwencji twórczej
- rozwijanie sprawności manualnej
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- utrwalanie nazwy i wyglądu swojej miejscowości
- rozwijanie poczucia przynależności narodowej
- wspomaganie poczucia własnej wartości
- zachęcanie do obserwowania przyrody
- przybliżenie swojej miejscowości- określa, czy jego miejscowość to miasto czy wieś
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
- poznanie polskich symboli narodowych
- wzmacnianie więzów rodzinnych
- kształcenie u dzieci uczucia szacunku, miłości do swoich rodziców oraz dla osób starszych
- zapoznanie się z fauną występującą na łące
- rozwijanie potrzeby przebywania w środowisku naturalnym łąka.

Piosenka pt. "Jesteśmy Polką i Polakiem"
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajna i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił
Chcemy byś również kochał ja i ty
I ty
1. Ciuchcia na dworcu czeka
Dziś wszystkie dzieci pojada nią by poznać kraj
Ciuchcia pomknie daleko
I przygód wiele na pewno w drodze spotka nas
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem...
2. Pierwsze jest Zakopane
Miejsce wspaniała
Gdzie góry i górale są
Kraków to miasto stare
W nim piękny Wawel
Obok Wawelu mieszkał smok
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem...
3. Teraz to już Warszawa
To ważna sprawa
Bo tu stolica Polski jest
Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek
I wiele innych, pięknych miejsc
Ref: Jesteśmy Polką i Polakiem...
4. Toruń z daleka pachnie
Bo słodki zapach pierników kusi mocno nas
Podróż skończymy w Gdański
Stąd szarym morzem można wyruszyć dalej w świat

 
Tematyka BIEDRONKI - kwiecień 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
czwartek, 05 kwietnia 2018 16:15

1. Wiosna na wsi
2. Ochrona przyrody
3. W świecie teatru
4. Zwierzęta prehistoryczne

- Poznanie zwierząt z wiejskiego podwórka
- Poznanie odgłosów wydawanych przez wiejskie zwierzęta
- Budzenie wrażliwości na piękno przyrody zachęcenie dzieci do dbania o czystość środowiska
- Zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka
- Zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania
- Zapoznanie z pojęciami: aktor, scena, widownia, kurtyna, kulisy, spektakl.
- Zapoznanie dzieci z różnymi nazwami w zależności od rodzaju teatru.
- Poszerzenie wiedzy na temat dinozaurów
- Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
- Rozwijanie umiejętności przedstawiania utworów literackich za pomocą gestu, mimiki, ruchu
- Rozwijanie kreatywności i wyobraźni twórczej dzieci
- Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w teatrze
- Umuzykalnienie dzieci
- Rozwijanie sprawności manualnej
- Rozwijanie aktywności twórczej
- Rozwijanie mowy
- Rozwijanie umiejętności liczenia
- Rozwijanie umiejętności ustalania równoliczności zbiorów
- Rozwijanie sprawności fizycznej
- Rozwijanie umiejętności wokalnych
- Utrwalenie nazewnictwa kolorów
- Rozwijanie aktywności twórczej

Piosenka
DZIADEK FAJNĄ FARMĘ MIAŁ
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,
Kurki na niej hodował, ijaijaoooo,
Kurki koko tu i koko tam,
Koko tu, koko tam, ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo
Krówki na niej hodował, ijaijaoooo,
Krówki mu mu tu i mu mu tam,
Mu mu tu, mu mu tam, ciągle tylko muu.
Kurki koko tu i koko tam,
Koko tu, koko tam, ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo,
Świnkę na niej hodował, ijaijaoooo,
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,
Chrum tu, chrum tam,
ciągle tylko chrum
Krówki mumu tu i mumu tam,
Mumu tu, mumu tam,
ciągle tylko muu.
Kurki koko tu i koko tam,
Koko tu, koko tam,
ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo
Kaczki na niej hodował, ijaijaoooo,
Kaczki kwa kwa tu i kwakwa tam,
Kwa tu, kwa tam,
ciągle tylko kwaaa.
Świnka chrum chrum tu i chrum chrum tam,
Chrum tu, chrum tam,
ciągle tylko chrum.
Krówki mu mu tu i mu mu tam,
Mu mu tu, mu mu tam,
ciągle tylko muu.
Kurki koko tu i koko tam,
Koko tu, koko tam,
ciągle tylko koko,
Dziadek fajną farmę miał, ijaijaoooo.

 
Tematyka BIEDRONKI - marzec 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
czwartek, 22 marca 2018 18:42

1. Poznajemy zwierzęta
2. Były sobie dinozaury
3. Wiosna tuż tuż
4. Nadeszła wiosna

- Poznanie zwierząt domowych i leśnych
- Poznanie odgłosów wydawanych przez zwierzęta
- Budzenie zainteresowania przyrodą
- Poszerzenie wiedzy na temat dinozaurów
- Poznanie oznak zbliżającej się wiosny
- Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny
- Rozwijanie umiejętności tworzenia i kontynuowania rytmów
- Rozwijanie percepcji wzrokowej
- Rozwijanie umiejętności liczenia
- Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
- Rozwijanie orientacji w przestrzeni
- Doskonalenie sprawności manualnej
- Rozwijanie umiejętności wokalnych
- Rozwijanie sprawności fizycznej
- Rozwijanie mowy
- Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
- Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
- Umuzykalnienie dzieci
- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
- Rozwijanie sprawności grafomotorycznej

Piosenka: "My jesteśmy kotki dwa"
1.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwa uszka ma. / 2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas dwa uszka ma.
2.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwa oczka ma. / 2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas dwa oczka ma.
3.My jesteśmy kotki dwa,
Każdy z nas wąsiki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas wąsiki ma.
4.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas pazurki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
każdy z nas pazurki ma.
5.My jesteśmy kotki dwa,
każdy z nas dwie łapki ma. /2x
A-a-a, kotki dwa,
dzieci-kotki, cha, cha, cha.

"Maszeruje wiosna"
1. Tam daleko, gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna
ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.
ref: Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.
2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę,
na ramieniu małą torebeczkę
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.
ref: Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergoczą głośno i wesoło
Maszeruje wiosna, w ręku trzyma kwiat
gdy go w górę wznosi - zielenieje świat.
3. Wiosno, wiosno, nie zapomnij o nas
każda trawka chce już być zielona
Gdybyś zapomniała, inną drogą poszła
zima by została mroźna.

 
Tematyka BIEDRONKI - luty 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
niedziela, 04 lutego 2018 22:45

1. Zimo, baw się z nami
2. Tak mija nam czas
3. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

- Określanie pogody i zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy
- Uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących podczas zabaw, zwłaszcza w pobliżu tras komunikacyjnych, na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz z powodu spadających sopli lodowych
- Zachęcanie do korzystania z miejsc umożliwiających bezpieczne uprawianie sportów zimowych i w obecności osób dorosłych
- dostrzeganie cykliczności dnia i nocy
- określanie tempa wykonywanych czynności
- dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni
- Poznanie wiadomości dotyczących przestrzeni kosmicznej
- Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat kosmosu
- Rozwijanie wyobraźni
- Rozwijanie zdolności swobodnego wypowiadania się
- Zapoznanie dzieci z pojęciami tj.: planeta, kosmos, Ufo
- Zapoznanie ze środkiem lokomocji - rakietą
- rozwijanie mowy
- rozwijanie sprawności fizycznej
- rozwijanie sprawności manualnej
- umuzykalnienie dzieci
- budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
- określanie tempa wykonywanych czynności
- rozwijanie orientacji przestrzennej
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
- rozwijanie umiejętności wokalnych
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie sprawności plastycznych.

 
Tematyka BIEDRONKI - styczeń 2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rada Rodziców   
wtorek, 02 stycznia 2018 23:51

1. W świecie baśni
2. Dokarmiamy ptaki
3. Dzień Babci i Dziadka

- rozpoznawanie postaci z bajek za pomocą wylosowanych obrazków
- kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń podczas odgadywania tytułów baśni
- zapoznanie z wybranymi baśniami i bajkami
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć
- poznawanie sposobów karmienia ptaków zimą
- poznawanie nazw ptaków
- rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez ptaki
- zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi ptakami
- kształtowanie poprawnej postawy dzieci wobec osób starszych
- zapoznanie dzieci z dniem i miesiącem obchodzenia święta Dnia Babci i Dziadka
- rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami
- rozwijanie wyobraźni dziecięcej
- rozwijanie percepcji wzrokowej
- rozwijanie koncentracji i skupienia uwagi
- rozwijanie mowy
- utrwalenie znajomości wybranych baśni i bajek
- rozwijanie umiejętności matematycznych
- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
- rozwijanie sprawności plastycznych
- umuzykalnienie dzieci
- rozwijanie umiejętności nazywania ptaków
- uświadomienie niesienia pomocy ptakom zimą
- rozwijanie percepcji słuchowej
- utrwalenie w pamięci dziecka zwyczajów związanych z obchodzeniem Dnia Babci i Dziadka
- rozwijanie umiejętności złożenia życzeń dla babci i dziadka.

 
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2

Kalendarz

sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Logowanie